Henkilöbrändiä rakentamassa? Siirrä katseesi itsestäsi muihin!

Henkilöbrändäyksestä on kasvanut lähivuosikymmenien aikana suosittu ilmiö vastauksena työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin. Aivan kuten brändin rakentaminen on nähty yritysten keinona suojautua toimintaympäristössä tapahtuvilta muutoksilta (Aaker, 1996), henkilöbrändäys voidaan nähdä yksilötason strategiana varautua epävarmaan toimintaympäristöön työmarkkinoilla. Yhteisöllinen näkökulma henkilöbrändäykseen Kirjallisuudessa vallalla olevan näkemyksen mukaan henkilöbrändäyksellä tarkoitetaan oman aidon ja yksilöllisen identiteetin markkinoimista ja siitä viestimistä muille ihmisille. … Continue reading Henkilöbrändiä rakentamassa? Siirrä katseesi itsestäsi muihin!

Vaikuttavan viestijän henkilöbrändi

Toteutan ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n kanssa yhteistyössä ammattiviestijöille suunnatun kyselyn, jonka tarkoitus on tuottaa uusia näkökulmia vaikuttavan henkilöbrändin rakentamiseen sosiaalisessa mediassa. Kysely on suunnattu kaikille ProComin varsinaisille jäsenille kattaen valtaosan viestinnän ammattilaisista Suomessa. Vastaukset kyselyyn kerätään 17.-30.10.2016 välisenä aikana. Kyselytutkimus on osa Aalto-yliopiston Corporate Communication -koulutusohjemassa suorittamaani Pro gradu -tutkielmaa, jonka arvioitu valmistumisaika on maaliskuu 2017. Henkilöbrändäys … Continue reading Vaikuttavan viestijän henkilöbrändi