Henkilöbrändiä rakentamassa? Siirrä katseesi itsestäsi muihin!

Henkilöbrändäyksestä on kasvanut lähivuosikymmenien aikana suosittu ilmiö vastauksena työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin. Aivan kuten brändin rakentaminen on nähty yritysten keinona suojautua toimintaympäristössä tapahtuvilta muutoksilta (Aaker, 1996), henkilöbrändäys voidaan nähdä yksilötason strategiana varautua epävarmaan toimintaympäristöön työmarkkinoilla. Yhteisöllinen näkökulma henkilöbrändäykseen Kirjallisuudessa vallalla olevan näkemyksen mukaan henkilöbrändäyksellä tarkoitetaan oman aidon ja yksilöllisen identiteetin markkinoimista ja siitä viestimistä muille ihmisille. … Continue reading Henkilöbrändiä rakentamassa? Siirrä katseesi itsestäsi muihin!