Ainoa uuden vuoden lupaus, jolla on merkitystä

Kehityskeskusteluissa ja uuden vuoden lupauksissa asetettujen virallisten tavoitteiden alla kytee jokaisen henkilökohtaiset motiivit ja ambitiot – siinä, missä toinen starttaa uuteen vuoteen tavoitellen uutta myyntiennätystä, toisen tavoitteet siintävät työpaikan tai alan vaihdossa. Tavoitteiden saavuttaminen tapahtuu juurikin tuolla henkilökohtaisen motivaation alueella.

Personal branding – it’s not about you!

During the recent decades, personal branding has become a popular phenomenon, as a response to the paradigm shift in the employment environment. Just as brand building has been considered “the best way of doing business because of the constant changes in the marketing environment” (Aaker, 1996), personal branding can be seen as a strategy for … Continue reading Personal branding – it’s not about you!

Henkilöbrändiä rakentamassa? Siirrä katseesi itsestäsi muihin!

Henkilöbrändäyksestä on kasvanut lähivuosikymmenien aikana suosittu ilmiö vastauksena työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin. Aivan kuten brändin rakentaminen on nähty yritysten keinona suojautua toimintaympäristössä tapahtuvilta muutoksilta (Aaker, 1996), henkilöbrändäys voidaan nähdä yksilötason strategiana varautua epävarmaan toimintaympäristöön työmarkkinoilla. Yhteisöllinen näkökulma henkilöbrändäykseen Kirjallisuudessa vallalla olevan näkemyksen mukaan henkilöbrändäyksellä tarkoitetaan oman aidon ja yksilöllisen identiteetin markkinoimista ja siitä viestimistä muille ihmisille. … Continue reading Henkilöbrändiä rakentamassa? Siirrä katseesi itsestäsi muihin!

Vaikuttavan viestijän henkilöbrändi

Toteutan ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n kanssa yhteistyössä ammattiviestijöille suunnatun kyselyn, jonka tarkoitus on tuottaa uusia näkökulmia vaikuttavan henkilöbrändin rakentamiseen sosiaalisessa mediassa. Kysely on suunnattu kaikille ProComin varsinaisille jäsenille kattaen valtaosan viestinnän ammattilaisista Suomessa. Vastaukset kyselyyn kerätään 17.-30.10.2016 välisenä aikana. Kyselytutkimus on osa Aalto-yliopiston Corporate Communication -koulutusohjemassa suorittamaani Pro gradu -tutkielmaa, jonka arvioitu valmistumisaika on maaliskuu 2017. Henkilöbrändäys … Continue reading Vaikuttavan viestijän henkilöbrändi

From language fluency to business professionalism

Being fluent in language and being able to communicate directly, clearly and politely are indeed valuable communication skills but they are not enough anymore – communications professionals should also be able to adapt their communication into different cultural contexts and audiences...