Here’s my CV in Finnish (sorry!), below you can see some demonstrations of my work.

TYÖKOKEMUS

Viestintäpäällikkö, Miraculos Oy, Helsinki — 1.8.2017-

Toimin huipputuloksia takovan kotimaisen hiusalan yrityksen viestintäpäällikkönä, jossa tehtäväni on viestintäasiantuntijana rakentaa suomalaisten kampaamoiden menestystä huippubrändiemme avulla. Kotimaisten brändiemme portfolioon kuuluvat KC Professional, Four Reasons, Four Reasons Black Edition, Color Mask, No Nothing ja Back To The Roots. Vastuullani on myös kahden maahantuomamme brändin, amikan ja Olaplexin, brand managerin tehtävät. Yritys kuuluu monialaiseen Transmeri-konserniin, jossa toimin konsernin ja siihen kuuluvien yritysten hallitusten sihteerinä.

Tiedottaja, Medialiitto, Helsinki — 1.3.2017-30.6.2017

Vastasin Suomen sanomalehtikustantajia palvelevan Sanomalehtien Liiton ulkoisesta viestinnästä ja toimin myös Medialiiton tiedottajan sijaisena. Tehtäviini kuuluivat mm. uutiskirjeiden sekä jäsen- ja lehdistötiedotteiden laadinta sekä verkkosivujen ylläpito. Olin mukana järjestämässä vuoden merkittävimpiin media-alan tapahtumiin kuuluvaa Mediapäivää ja suunnittelemassa vuoden 2017 mediailmiöt kokoavaa Mediakirjaa. Tehtävä oli määräaikainen sijaisuus, jonka aikana saatoin loppuun pro gradu -tutkielmani ja valmistuin Aalto-yliopistosta.

HR- ja viestintäkoordinaattori, Oy Transmeri Group Ab, Espoo — 1.1.2015-vapaalla

Koordinaattorina osallistuin kaikkien liiketoimintayhtiöidemme HR-prosesseihin ja konsernin viestinnän kehittämiseen. Sain seurata aitiopaikalta strategisia liiketoimintapäätöksiä neljän yrityksen hallituksen sihteerinä. Henkilöstöasioissa vastuulleni kuuluivat mm. rekrytointiviestintä ja SLG Thomas -henkilöarvioinnit sekä koulutussuunnittelu ja tapahtumajärjestelyt yhdessä HR-päällikön kanssa. Vastasin yrityskauppojemme viestinnästä kaikille sidosryhmille. Toimin Sharepoint-pohjaisen intramme ja verkkosivujemme pääkäyttäjänä.

HR-koordinaattori, Oy Transmeri Group Ab, Espoo — 1.1.2014-31.12.2014

Vastasin konsernin emoyhtiön viestinnästä ja osallistuin konsernin liiketoimintayhtiöiden viestintä- ja HR-prosesseihin. Vastasin merkittävän yritysoston viestinnästä kaikille sidosryhmille suunnittelusta toteutukseen. Toimin kolmen konserniyhtiön hallituksen sihteerinä.

HR-koordinaattori, Oy Transmeri Ab, Espoo — 1.4.2012-31.12.2013

Vastasin konsernin emoyhtiön, Oy Transmeri Ab:n, yhtiöittämiseen liittyvästä viestinnästä kaikille sidosryhmille. Yhdessä HR-päällikön kanssa suunnittelimme ja toteutimme konsernin kaikille esimiehille vuoden mittaisen johtamisen koulutusohjelman. Olin mukana suunnittelemassa liiketoimintastrategian lanseerausta ja vastasin pääasiallisesti tapahtuman organisoinnista, järjestelyistä ja juontamisesta.

Toimitusjohtajan assistentti, Oy Transmeri Ab, Espoo — 1.3.2011-31.3.2012

Toimin konsernin toimitusjohtajan ja osakkaan, Ann Marie Didrichsenin, assistenttina ja johtoryhmän kokousten sihteerinä. Vastasin yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta, myös kansainvälisille päämiehille. Suunnittelin ja valmistelin päävastuullisena yhtiön merkittävän yritysoston viestinnän kaikille sidosryhmille. Olin päävastuussa yhtiön verkkosivujen ja intranetin sisällön suunnittelusta ja tuottamisesta. Toimin henkilöstölehden päätoimittajana.

Markkinointiassistentti, Oy Transmeri Ab, Espoo — 24.8.2009-21.1.2010

Vastasin kuluttajapalvelussa tuotetuesta ja reklamaatioiden käsittelystä sähköpostitse ja puhelimitse. Avustin tuotetiimejä kirjoittamalla markkinointitiedotteita ja tekemällä päämiesviestintään liittyviä käännöstöitä. Olin mukana järjestämässä promootioita vähittäiskaupoissa ja messuilla.