Personal branding – it’s not about you!

During the recent decades, personal branding has become a popular phenomenon, as a response to the paradigm shift in the employment environment. Just as brand building has been considered “the best way of doing business because of the constant changes in the marketing environment” (Aaker, 1996), personal branding can be seen as a strategy for … Continue reading Personal branding – it’s not about you!

Henkilöbrändiä rakentamassa? Siirrä katseesi itsestäsi muihin!

Henkilöbrändäyksestä on kasvanut lähivuosikymmenien aikana suosittu ilmiö vastauksena työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin. Aivan kuten brändin rakentaminen on nähty yritysten keinona suojautua toimintaympäristössä tapahtuvilta muutoksilta (Aaker, 1996), henkilöbrändäys voidaan nähdä yksilötason strategiana varautua epävarmaan toimintaympäristöön työmarkkinoilla. Yhteisöllinen näkökulma henkilöbrändäykseen Kirjallisuudessa vallalla olevan näkemyksen mukaan henkilöbrändäyksellä tarkoitetaan oman aidon ja yksilöllisen identiteetin markkinoimista ja siitä viestimistä muille ihmisille. … Continue reading Henkilöbrändiä rakentamassa? Siirrä katseesi itsestäsi muihin!