Vaikuttavan viestijän henkilöbrändi

Toteutan ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n kanssa yhteistyössä ammattiviestijöille suunnatun kyselyn, jonka tarkoitus on tuottaa uusia näkökulmia vaikuttavan henkilöbrändin rakentamiseen sosiaalisessa mediassa. Kysely on suunnattu kaikille ProComin varsinaisille jäsenille kattaen valtaosan viestinnän ammattilaisista Suomessa. Vastaukset kyselyyn kerätään 17.-30.10.2016 välisenä aikana. Kyselytutkimus on osa Aalto-yliopiston Corporate Communication -koulutusohjemassa suorittamaani Pro gradu -tutkielmaa, jonka arvioitu valmistumisaika on maaliskuu 2017. Henkilöbrändäys … Continue reading Vaikuttavan viestijän henkilöbrändi

From language fluency to business professionalism

Being fluent in language and being able to communicate directly, clearly and politely are indeed valuable communication skills but they are not enough anymore – communications professionals should also be able to adapt their communication into different cultural contexts and audiences...